- Man kan säga att samarbetet mellan människa
  och avancerad teknik inte fungerade.
- Men vems fel var det?
- Samarbetet.