Alyu Amba är en by som ligger norr om Addis Abeba på kanten av Rift Valley i Etiopien. 1985, när svältkatastrofen var som värst, fanns det inte ens en väg dit. Internationella Lutherhjälpen hjälpte byn med mat, som bars nedför branten av åsnor och mulor. Under andra halvåret 1985 pågick livsmedelsutdelning i tolv distrikt i norra Shoa. 185 000 hushåll fick del av hjälpen.

1986 upphörde matutdelningen. Nästa steg blev "Mat för arbete", en slags kombination av akut hjälp och långsiktigt arbete. Mot betalning i mat deltog omkring 200 000 människor i arbete med bland annat vägbyggen, trädplanteringar och arbete för vattenförsörjningen. Under tre år startades nio plantskolor och 5,7 miljoner plantor producerades, 90 vattenkällor skyddades och 2 650 kilometer odlingsterrasser av olika slag byggdes.

Etiopien är ett av världens fattigaste länder. Under de senaste decennierna har landets jordbruksproduktion minskat, bland annat på grund av markförstöring. Det har fått till följd att tio procent av sädesbehovet måste importeras eller fås som katastrofhjälp. Inget år sedan de värsta svältåren 1984-85 har antalet människor i behov av hjälp i Etiopien understigit cirka fyra miljoner.

Människorna i Etiopien är mycket beroende av att det regnar under regnperioderna. Projektet i Alyu Amba syftar till att säkra vattenförsörjningen även under extrem torka. Sedan många år tillbaka stöder Ideell Rebell Lutherhjälpens landsbygdsprojekt i Alyu Amba. Hösten 1995 gjorde bandet en Etiopien-turné och kom själva till Alyu Amba. Rockumentären och CDn "Ideell Rebell reser till Afrika med tre ackord för en snällare värld" är historien om mötet mellan ett litet band och en liten by, tre ackord och en gemensam dröm om förändring.

Till Lutherhjälpens hemsida 
Byäldste Gashaw Wondemagenjew.


En av brunnarna i Alyu Amba.
[Äntligen fick lännart nytta av sina gummistövlar.]