...och vårt schema är lite pressat, det är allt vi kan säga just nu...
för övrigt, inga kommentarer.